top of page

Ljungbyvanett ställer ut på Mila Mässan i Malmö

Här i Mila Mässan ställer Ljungby Vanett ut för första gången på svensk mark. Det var första gången Ljungby Vanett´s maskiner visades på en mässa i Sverige och det visades sig att vara en väldigt lyckad mässa.

Här nedan på bilden ser ni modelerna Vanett 238T med roterande borste och Vanett 130T med balgrip.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page